top of page
  • елена кемилева

Промоция на здраве

Актуализирано: 24.09.2020 г.


Чрез нашите лекции, статии и семинари вече повече от десет години се занимаваме с промоция на здраве. Ето и малко повече за тази концепция като наша философия. Промоция на здравето е сравнително нова формулировка, която включва в себе си разбирането за правилна информираност и поведение от страна както на компетентните лица и органи, така и на хората, потребяващи услугата, за постигане на задоволително ниво на здраве в обществото. За тази цел възникват концепции в областта на тези потребности. Изработват се механизми, благодарение на които да бъде осъществена промоцията на здравето. От съществено значение са здравната култура, здравното образование и възпитание, които способстват самопомощта и помощта при поддържането на здравния статус на всеки от нас. Те от своя страна се осъществяват по схемата на различни теоретични модели и методи. Рефератът проследява и рисковите фактори и здравословния начин на живот в контекста на здравното образование. Промоция на здравето е нова област на стратегията за практически действия по отношение на здравето на човека и обществото. Свързва елементи от много сфери и научни дисциплини- главно социология, социална психология, медицина, педагогика, икономика и политически науки. П. „Промоция на здравето“ произлиза от две основни понятия- „промоция“ и „здраве“.„Промоция“ се дефинира като „действие за подпомагане, съдействие, поощряване, подкрепа на растежа или развитието на нещо“. „Здраве“, съгласно приетата в Устава на СЗО дефиниция, е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само липса на болест или недъг“.Здравето е състояние на равновесие (хомеостаза) между организма и неговата среда, за разлика от болестта, при която равновесието е нарушено. Главно значение има възможността за пълноценен социален живот. Чрез работата и ние се стремим да подобрим дравната култура на хората с цел превенция или осигуряване на най-доброто лечение, когато се налага.


12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page