top of page
  • елена кемилева

Превениция и лечение на най-честите спортни травми ( катерене)Катеренетo развива много полезни качества и умения,но без комплексни знания и подготовка може да бъде опасно. Затова и съвместно със спортна зала Гравити ( спортен комплекс Бонсист) прошедохме лекция чрез която се постарахме да  подобрим културата на хората ,актишно занимашащи се с катерене, по отношение на кондиционната подготовка, причините за травми и средствата за превенцията и лечението им. На срещата всеки имаше шансът да сподели собствен опит, да почерпите мъдрост от грешките на другите и да задава всякакви въпроси свързани с темите. Полезни линкове: https://www.trainingbeta.com/5-tips-for-preventing-climbing-injuries/?fbclid=IwAR0LioDZbDN94NbDcD_DSht-WJ6KVO8OPlYuIHrgsFMF11CGRm2diNntQncВ книгата “Training for climbing. Difinitive guide to improving your climbing performance“, има всичко което трябва да знаете за кондиционната подготовка и превенцията от травми! ://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aae018532-b1d9-4698-a42d-c268e28f2780&fbclid=IwAR3eAAR4B1Ue6zLVc8_UJ13zXjZ8xVQPT-5EckV2TdQ3tgxQUHagKylW228


Следете ни за предстощи събития!

5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Yorumlar


Post: Blog2_Post
bottom of page