top of page
  • елена кемилева

Оценка на физическите качества и риска от травми – functional movement screening


Оценка на функционалните движения (Functional moment screen – FMS) е иновативна система за оценка на общите физически качества на спортистите чрез анализ на  изпълнението на различни базови движения. Предимствата на системата е ,че се състой от серия прости за изпълнения движения и скала за оценка. Целта е да се ползва като база и система за оценка на прогреса при започване и приключване на спортната програма. Системата не е предназначена за диагностика на ортопедични проблеми, а по-скоро като средство за оценка на ограниченията и слабостите на атлета,така че да се изгради по-пълноценна представа за състоянието му и оценката да послужи за съставянето на комплексна и ефективна програма за подобряване на формата му.  Идеята е да се провери дали резултатите се подобряват след прилагане на специфична програма за трениране на съответните физически качества. Тестът се състои от седем фундаментални модела на движение, които изискват баланс, подвижност и стабилност/сила. Идеята е по време на изпълнението на тези дижения да се открият слабости в някой от основните компоненти на общата физическа форма. Ако спортист не е способен безпроблемно да извършва тези движения той се счита,че тренировъчния му режим не е ефикасен и той е застрашен от травми.  7те фундаментални движения са :

Тест 1: Клякане до долу (Deep Squat) Клековете са базови движения за много спортове. Изпълнението изисква голяма сила и експлозивност на долните крайници.  Те се използват като модел за оценка на функционалната подвижност и сила на мускулите на бедрата, колената и глезените. Лостът над главата оценява подвижносттана раменете, както и на гръбнака в гръдния кош.

Тест 2: Стъпка с препятствие (Hurdle Step) Препятствието е предназначено за оценка на правилната механика на стъпването, което изисква добра координация и стабилност между бедрата и торса. Позицията на един крак тества балансът и динамичната стабилизация на ставите необходима за изпълнението на движението. Теста оценява функционална подвижност и стабилност на бедрата, колената и глезените при отворена и затворена кинетична верига.


Тест 3: Напад в права линия ( Inline lunge) Този тест проверява стабилизацията на торса и таза, както и оценява гъвкавоста и стабилизацията на рамото, тазобедрената става, коляното и глезена.

Тест 4: Подвижност на рамото (Shoulder mobility)

Движението в този тест съчетава комбинция от движения в рамото и гръбначния стълб и е добър показател за общата гъвкавост на раменния пояс.

Тест 5: Повдигане на прав крак ( Straight leg raising)Повдигането на прав крак е комплексно движение,което изисква гъвкавост във всички мускулни групи от задната страна на крака ( прасец, задни бедрени, седалищни и кръсни муслули). Невъзможността да бъде изпулнено без компенсация е показател за риск от травми при практикуването на различни спортове.Движението е и показател за оценка на обема на движение на тазобедрената става и силата на мускулите сгъващи бедрото. Тества стабилизацията на таза и кръста от долните коремни мускули.

Тест 6: Лицева опора ( Trunk stability push up) Теста оценява способността да се стабилизира гръбначния стълб и раменния пояс, в предната и задна равнина, при затворена кинетична верига. Тя оценява стабилността на торса в сагиталната равнина при симетрично движение на горния крайник. Този тип движения са популярни в много спортове и неправилното им изпълнение крие сериозни рискове от травми.

Тест 7: Ротационна стабилност (Rotatory stability) Теста представлява сложно движение изискващо добра координация и невромускулен контрол на торса при пренос на енергия от един сегмент на тялото към друг. теста на ротационната стабилност оценява мулти–равнинната стабилност на торса по време на комбинирано движение на горен и долен крайник.  Много спортове и функционални дейности изискват такава стабилизация с цел предпазване от травми.

Скала за оценка Индивидуалните тестове имат определени критерии, които трябва да бъдат осъществено, за да получи висок резултат.

Скалата за оценка е разделена на четири основни критерии:

  1. оценка 3  – лицето е способно да извърши движението чисто и без компенсиращи движения

  2. оценка 2 – лицето извършва действието,но с лоша координация и с помощта на компенсиращи движения

  3. оценка  1  – лицето не може да извърши движението,дори с помоща на компенсаторни движения

  4. оценка 0 – лицето не може да изпълни движението и изпитва болка по време на теста.

Оценки 1,2 и 0 предполагат, че общата физическа форма на лицето не е добра и това го застрашава от травми и заболявания на опорно-двигателния апарат по време на спорт и други ежедневни дейности. Препоръчително е да се консултира с личен треньор или физиотерапевт за изготвяне на тренирвъчна програма с цел подобряване на физическите му качества.

Ако се нуждете от професионален съвет или индивидуалн програма не се колебайте да се свържете с нас на:

yogaizdrave@yahoo.com или 0898 268789

Текст: Елена Кемилева

1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page