top of page
  • елена кемилева

Карма йога – ”направи добро и го хвърли в морето”


”Грижейки се за себе си се грижим за света и грижейки се за света се грижим за себе си”

Думата карма, произлиза от “кри”, което на санскрит означава правя/действам,но думата карма се отнася и за закона за причинно-следствените връзки на нещата. В този смисъл карма означава “правя това, така както трябва”, а думата “йога” означава единение, хармония, единство, и така карма йога в най-общо се превежда като постигане на единство и хармония чрез правилно действие.

Карма йога е действие освободено от егоистични мотиви и пълно отдаване без привързаност към резултатите от действията. По този начин човек пречиства ума си и става способен да оценява себе си и желанията си по-обективно. Според Карма йога  не е нужно да оставаме в бездействие или усамотение за да практикуваме духовен живот, тъй като състоянието на действие или бездействие е продукт на ума. Целта е каквото и да правиш, да даваш най-доброто от себе си, без очаквания за резултатите – ‘’Важен е пътят, а не целта’’


   Най-трудното нещо в този свят е да работиш без да те е грижа за резултата, да помагаш на някого без очакване на нещо в замяна, да извършваш нещо добро и да не обръщаш внимание дали то ти носи име, власт или слава. И глупакът може да извърши някаква героична постъпка, когато има одобрението на обществото, но най-висшата саможертва за един човек е действително постоянно да върши добро без никога да го е грижа за одобрението на другите. Човек трябва да живее и да изкарва прехраната си честно и да взима решенията си осъзнато и отговорно спрямо другите и околната среда.Всеки трябва да гледа на работата като урок и възможност да научи нещо полезно.


Според карма йога да се стремиш към богатство не е лошо, защото на него се гледа като възможност за създавне на нещо полезно за другите. Обикновеният човек е център на живота в обществото. Да придобива и изразходва богатството си по благороден начин рефлектира върху всички като едно цяло.

Всеки човек трябва да има свой собствен идеал и трябва да се стреми да го достигне. Това е по-сигурен път към прогреса, отколкото възприемането на идеалите на другите хора, за които никога не можем да се надяваме да достигнем. Всички мъже и жени във всяко общество притежават различни умове, способности или сили; те трябва да имат различни идеали и ние нямаме право да се надсмиваме на различията на другите. Нека всеки прави най-доброто, което може за осъществяването на идеала си. Пред нас се откриват два пътя – този на невежия, който смята, че съществува само един път към истината и всички останали пътища са погрешни, и този на мъдрия, който допуска че според нашите различия и различни нива на развитие на които се намираме, нормите и разбиранията за правилно и грешно могат да се различават.

Същината на карма е следната: вие трябва да работите като господари, а не като роби. Гледайте на живота като карма йога..работете непрестанно, но не от егоизъм и по задължение. Работете за да сте свободни и да служите да дугите! Работете от любов!


2 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page