top of page
  • елена кемилева

Йога и/или Спорт?
imagebs
imagbes

Какво е спорта и какив качества изисква?

 В Европейската харта на спорта е дадено следното определение: спорт е „всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или неорганизирано участие има за цел изразяването или подобряването на физическата и психическата годност, развиването на социални отношения или постигането на спортни резултати на всички нива“. Редовната физическа активност е един от водещите компоненти на здравословния начин на живот. Независимо от вида и нивото на практикуване, всеки спорт изисква общо-физически качества, спорт специфични качества и спорт-специфични умения. С повишаване на нивото и интензивноста на тренировките, етествено и изискванията към тялото и ума нарастват. Честотата и интензивноста на тренировките зависи от индивидуланите особености, възможности и насоченост на всеки.

Като физиотерапевт, най-общо бих разделила спортистите на 4 групи:

Анти- спортисти: хора които мразят да спортуват и считат физическата активност за досадна и мъчителна. Тази група е най-склонна към развиване на различни заболявания и мускуло-скелетни проблеми. Ако имат здравословен проблем, който изисква двигателна активност, те ще спортуват докато се оправят и после ще се върнат към обичайният си застоял начин на живот.

Уикенд спортисти: Хора които съзнават ползите от редовният спорт, но нямат време или мотивация да се организират за тренировка повече от 1-2 пъти седмично. Те са в малко по-добра физическа форма от предишната група, но при тях риска е повече от спортни травми заради липса на общо физически качества.  

Про-аматьори: Хора непрофесионалисти, които тренират с висока честота и интензивност един или повече спортове (3-7 дни седмично).Те се движат защото обичат и съзнателно искат да тренират определени физически и психически качества. При тях риска е най-вече от травма заради неправилно съставена програма или спортен режим, както и спортни травми.

Професионални спортисти: За тях спорта е хоби, професия и начин на живот. Те тренират постоянно, понякога по 12-14 пъти седмично. Професионалната им кариера зависи от спортната им форма,затова и отделят огромно внимание на всеки елемент от спортният им режим – тренировки, хранене, възстановяване, психо-тренинг и др.

Научете повече за необходимоста от двигателна ативност, за спорта като средство за предпазване от заболяваня и за методите за избягване или възстановяване след травми на следните линкове:

Движение за здраве : http://yogaizdrave.com/2012/11/10/движение-за-здраве/ Петте елемена на доброто здраве: http://yogaizdrave.com/2012/11/09/петте-елемента-на-здравето/ Предпазване от спортн травми:  http://yogaizdrave.com/2012/09/16/превенция-от-спортни-травми /

Какво тогава е йога?

box chshop

Йога представлява  система от упражнения за усъвършенстване на тялото, ума и постигане на емоционален баланс с цел поддържане на добро здраве и хармония с вътрешната и външната среда. На кратко тя е средство да бъдете по-здрави, спокойни, балансирани, концентрирани, ефикасни и ефективни. Хубавото е, че йога съдържа огромно многообразие от практики за хора с различна възраст, физическа форма, мислене и емоционалност. Йога има следните ползи за вашето здраве:

Хата йога тренира физически качества като:

Общо-физически качества: Издръжливост ; Сила; Гъвкавост; Координация

Подобрява капацитета на дробовете и насищането на кръвта с кислород

Подобрява,поддържа и балансира функцията на всички физиологични системи в човешкото тяло – невна, сърдечно-съдова, ендокринна, мскуло-скелетна и др.

Подобрява нервомукулният контрол  ( връзката между тялото и ума)

Подобрява и тренира ценни психически качества като:

Концентрация

Силна воля и психическа издръжливост

Възприемчивост и способност за заучаване

Вяра в собствените си възможности

Добра памет

Позитивно мислене

Дисциплина и самоконтрол

Спокоен ум

Отдаденост на сегашния момент

Йога като спорт

От двете дефниции се оказва, че йога и спорта имат едно и също определение и това е съвсем нормално, защото йога е древна наука, която преди хиляди години е осъзнала, необходимоста тялото, ума и духа да се развиват заедно. Трудно е да се стремиш към интелектуално и духовно развитие без добро физическо и психическо здраве. Така възникват и първите йога упражнения насочени към поддържане на здраво и гъвкаво тяло, спокоен и концентриран ум, баланс и устойчивост на стрес. Бих казала,че тези упражния са поставили основата на съвременния спорт. След дългогодишно разделяне те се срещат отново за да подпомагат човешкото развитие. Йога и спорта не се изключват, а взаймно се допълват.  Йога като спорт има следните преимущества:


ima5ges

Ако искате да подобрите физическата си форма чрез йога или имате въпроси, можете да ни пишете на yogaizdrave@yahoo.com

Текст: Елена Кемилева

2 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
Post: Blog2_Post
bottom of page